til top
  • Varsel om oppstart av detaljregulering av Ytterland nord for Demma

Varsel om oppstart av detaljregulering av Ytterland nord for Demma

I medhald av PBL. §12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering område KS5 for Ytterland nord for Demma.

Lokale nyheter / 10.01.2023

Fokus bygg ser eit aukande behov for bustadar i Valderøya. Ein ynskjer difor å imøtekome noko av etterspurnaden ved å regulere Ytterland nord for Demma med konsentrerte busetnadar.Klikk på lenke for laste ned/lese dokument:

Vedtak - Detaljregulering av Ytterland nord for Demma

Referat fra oppstartsmøtet - for Detaljregulering - Ytterland nord for Demma 2022 (942880)

Planinitiativ Ytterland, nord for Demma 2022

Oppstartsvarsel Ytterland nord for Demma

Annonse i avisa - Ytterland nord for Demma frist 11.02.23